Gwefan Swyddogol yr URC

Gweithdrefn ar gyfer darparu Ail Gopïau o Docynnau

Gweithdrefn Grwp Undeb Rygbi Cymru ("URC") ar gyfer darparu Ail Gopïau o Docynnau

Os ydych wedi colli eich tocyn neu os yw eich tocyn wedi'i ddwyn, dylech gysylltu â Swyddfa Docynnau URC ar unwaith ar 02920 822 432 neu customercare@wru.co.uk gan roi eich enw a manylion eich tocyn, gan gynnwys ble yn y stadiwm yr oedd eich sedd. Os ydych yn ddeiliad debentur trwy glwb rygbi neu os oeddech wedi prynu eich tocynnau trwy glwb rygbi, dylech gysylltu â'r clwb yn y lle cyntaf.

Os byddwch yn colli eich tocyn neu os bydd eich tocyn yn cael ei ddwyn ar ddiwrnod y digwyddiad, dylech fynd i Swyddfa Docynnau URC yn Stadiwm y Mileniwm gan roi manylion llawn y tocyn sydd wedi'i golli neu'i ddwyn.
Os yw eich tocynnau wedi'u dwyn, bydd angen i Swyddfa Docynnau URC gael rhif trosedd (a gaiff ei ddarparu gan yr heddlu pan fyddwch yn rhoi gwybod am y drosedd).

Ar ôl cadarnhau a gwirio'r amgylchiadau a arweiniodd at golli neu ddwyn y tocynnau, bydd URC yn rhoi ail gopi o'r tocyn i ddeiliad y tocyn. Caiff ail gopïau o docynnau eu rhoi yn ôl disgresiwn URC yn unig, ac nid oes dim sicrwydd y bydd URC yn rhoi ail gopi o docyn. Dylech nodi y codir ffi weinyddol o £10 am bob tocyn.

Os bydd URC yn rhoi ail gopi o docyn, bydd y tocyn gwreiddiol yn annilys yn syth. Dim ond o'r man casglu tocynnau yn siop URC ar Stryd Westgate (ger Giât 3) y bydd ail gopïau o docynnau ar gael i'w casglu, a gellir eu casglu ar ddiwrnod y digwyddiad.

Bydd angen i chi ddarparu dogfennau adnabod er mwyn casglu'r tocynnau. Yn anffodus, ni allwn anfon ail gopïau o docynnau trwy'r post. Os nad chi brynodd y tocynnau, dylech nodi y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bod y tocynnau wedi'u prynu'n wreiddiol cyn y gellir rhoi ail gopïau o docynnau.

WRU TV

1

Match Tickets

Match Tickets

For all the latest Home and Away Ticket Information

3

Debentures

Debentures

The Welsh Rugby Union is delighted to announce the launch of their 130th Anniversary Debentures. Make sure you take the chance to reserve your place in rugby history

4

WRU Membership

WRU Membership

Click here to join The WRU Supporters Club
© 2020 Content © Welsh Rugby Union Ltd, Statistics © SFMS Ltd and Welsh Rugby Union Ltd, Photography © Huw Evans Agency Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM