Gwefan Swyddogol yr URC
Dennis Gethin presents the SWALEC Cup in 2011
Dennis Gethin

Dennis Gethin

Llywydd yr Undeb Rygbi Cymru

Fe'i ganwyd ar Fai 24, 1944. Yn un o saith o blant a fagwyd ym mhentref bach glofaol Blaendulais ger Castell Nedd yn Nyffryn Dulais yn Ne Cymru, roedd tad a brawd hynaf Dennis yn lowyr yn gweithio dan ddaear. Roedd yr holl deulu'n siarad Cymraeg.

Yn Ysgol Ramadeg Castell Nedd, lle daeth yn Brif Swyddog, fe'i hanogwyd i ddilyn y ddau beth a garai fwyaf, hanes a rygbi, a chafodd le yng Ngholeg Selwyn, Caergrawnt lle ymddiddorodd yn y ddau.

Gan feddwl y gallai'r Gyfraith gynnig llwybr i yrfa fwy addawol na hanes, fe newidiodd ei gwrs a graddio wedi pedair blynedd, gan ennill Gradd Meistr yn y Celfyddydau a Gradd Meistr yn y Gyfraith.

Wedi gadael coleg yn 1967 aeth Dennis i hyfforddi fel cyfreithiwr gan gymhwyso yn 1971. Wedi cyfnod byr mewn practis preifat fe ymunodd â Chyngor Sir Morgannwg fel eu cyfreithiwr cynorthwyol ac arhosodd yno am 2 flynedd cyn symud i Gyngor Bwrdeistref Taf-Elái lle daeth yn Brif Weithredwr y Cyngor.

Yn 1998 bu newid arall mewn gyrfa pan, wedi gadael llywodraeth leol, fe drodd at weinyddu chwaraeon, gan ddod yn Ysgrifennydd Undeb Rygbi Cymru, swydd a ddaliodd am 5 mlynedd tan 2003. Wedi ymddeol o URC fe ymunodd â Chyngor Darlledu'r BBC yng Nghymru ac roedd yn aelod o 2004-2009.

Yn 2007 etholwyd Dennis yn Llywydd Undeb Rygbi Cymru, swydd mae'n parhau ynddi. Yn ychwanegol mae e hefyd yn dal y swyddi canlynol:

• Llywydd Rygbi'r Deillion yng Nghymru
• Cadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru, elusen wedi ymrwymo i ddarparu cymorth a chefnogaeth i chwaraewyr rygbi a anafwyd yn ddifrifol
• Noddwr Rygbi Sirol Morgannwg
• Aelod oes o Glwb Rygbi Academwyr Cymru a Chlwb Rygbi Blaendulais
• Llywydd Côr Meibion Pontypridd
• Is-lywydd Côr Meibion De Cymru

Gyrfa ym maes Rygbi

Mae rygbi erioed wedi chwarae rhan flaenllaw ym mywyd Dennis. Daeth yn Chwaraewr Rhyngwladol i Ysgolion Uwchradd Cymru yn 1963, daeth yn Lesyn Rygbi ddwy waith yng Nghaergrawnt (1965 a 1966), chwaraeodd fel cefnwr i'w bentref genedigol, Blaendulais, cyn chwarae i Abertawe, Castell Nedd, Caerdydd (1966-1971), ac yn olaf i Grwydriaid Morgannwg. Yn 1971 rhoddodd y gorau i chwarae rygbi dosbarth cyntaf er mwyn canolbwyntio ar ei yrfa ym myd y gyfraith. Tra'r oedd yn chwarae i Gaergrawnt chwaraeodd yn erbyn Crysau Duon Seland Newydd yn 1963 a Wallabies.

Awstralia yn 1966. Yn ystod ei yrfa gyda Chaerdydd daliai'r record am sgorio'r pwyntiau mwyaf a chwaraeodd yn erbyn Sringboks De Affrica yn 1969.

Lywyddion Undeb Rygbi Cymru

Cyfnod Llywydd
1881 (Mawrth) CC Chambers Esq
1881 (Medi) Earl of Jersey
1885-1906 Sir JTD Llewellyn, Bart
1906-1947 HS Lyne Esq, MBE
1947-1953 Sir David Rocyn Jones CBE, K St J, DL, JP
1953-1954 Ernest Davies Esq, JP
1954-1955 WR Thoms Esq, MBE, JP
1955-1956 Major TH Vile, MBE, JP
1956-1957 Glyn Stephens Esq, JP
1957-1958 Enoch H Rees Esq
1958-1959 FG Phillips Esq
1959-1960 Lt Col PR Howells
1960-1961 D Hopkins Thomas Esq
1961-1962 DE Davies Esq
1962-1963 JW Faull Esq, MBE
1963-1964 D Ewart Davies Esq
1964-1965 Nathan Rocyn Jones Esq, MD, FRCS
1965-1966 David Jones Esq
1966-1967 TC Prosser, Esq, BEM
1967-1968 Glyn Morgan Esq
1968-1969 Ivor E Jones Esq, CBE, JP
1969-1970 VC Phelps Esq
1970-1971 KM Harris Esq, CBE
1971-1972 Rhys E Williams Esq
1972-1973 VJ Parfitt Esq, BEM
1973-1974 LM Spence Esq MBE
1974-1975 HM Bowcott Esq
1975-1976 Handel C Rogers Esq
1976-1977 Hywel Thomas Esq, TD, LLB
1977-1978 T Rowley Jones Esq
1978-1979 DJ James, Esq
1979-1980 G Roblin Esq
1980-1981 Cliff W Jones Esq, OBE, MA
1981-1982 OG John Esq, OBE
1982-1983 Hermas Evans Esq
1983-1984 Eirwyn B Davies Esq
1984-1985 Kenneth W Gwilym Esq
1985-1986 Alun Thomas Esq
1986-1987 Desmond Barnett Esq, JP
1987-1988 W George Morgan Esq
1988-1989 Myrddin Jones Esq
1989-1990 Clive Rowlands Esq, OBE
1990-1991 GJ Treharne Esq
1991-1992 Ieuan Evans Esq
1992-1993 Graham L Tregidon Esq
1993-2004 The Right Honourable Sir Tasker Watkins VC, GBE, DL
2004-2006 Keith Alun Rowlands
2006 (Medi-Tach)
2007 (Mai-Hyd)
Keith Alun Rowlands
Glanmor S Griffiths
2007-y presennol Dennis Gethin
© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM