Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Phil Thomas
Phil Thomas

Phil Thomas

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth E

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2015.

Mae'n dod o Glydach, a chwaraeodd i dîm Ysgolion Cymru dan 16 a thîm ieuenctid Treforys cyn ymuno â Faerdre lle daeth yn ysgrifennydd, yn is-gadeirydd ac yna'n gadeirydd y clwb yn 2012.

Mae'n gweithio i Gyngor Dinas a Sir Abertawe.


© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM