Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Aileen Richards
Aileen Richards

Aileen Richards

Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2015.

Cyn hynny bu'n gweithio yn yr Unol Daleithiau am saith mlynedd fel Is-lywydd Gweithredol ac fel Is-lywydd â chyfrifoldeb am Bobl a Threfniadaeth i Mars Incorporated.

Cafodd ei magu y tu allan i Gaerdydd, lle dechreuodd ei hoffter o Rygbi Cymru, ac mae ganddi radd BSc Anrhydedd mewn astudiaethau busnes. Treuliodd ei gyrfa, a barodd 30 mlynedd, yn gweithio ar draws strwythur rheoli Mars mewn nifer o swyddi uchel yn y DU, Gwlad Belg a'r Unol Daleithiau.

Mae wedi ymddeol o'i rôl fel Swyddog Gweithredol erbyn hyn, ac mae'n Gyfarwyddwr anweithredol i sawl corff.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM