Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Ian Jeffery
Ian Jeffery

Ian Jeffery

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth A

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2015.

Mwynhaodd yrfa flaengar yn y sector adeiladu a'r sector datblygu preifat gan ddal swyddi ar fyrddau tri chwmni adeiladu tai cenedlaethol, gan ymuno â Persimmon & Charles Church Homes yn ddiweddar fel Cyfarwyddwr Masnachol Rhanbarthol.

Dechreuodd chwarae rygbi pan oedd yn 11 oed a dechreuodd ar ei yrfa fel chwaraewr h?n yng Nghaerwysg, gan symud i gynghreiriau Caerloyw cyn ymuno â Brynbuga yn 2004. Ymddeolodd o'r gamp maes o law yn 2011.

Tra oedd yn chwarae bu hefyd yn gwasanaethu ar bwyllgorau clybiau am 24 o flynyddoedd, gan ymuno â chyfarfodydd Rhanbarth A yn 2010 fel cynrychiolydd Brynbuga.
© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM