Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Gwyn Bowden
Gwyn Bowden

Gwyn Bowden

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth B

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2015.

Ar lefel timau ysgol ac ieuenctid, bu'n chwarae i'r Eglwys Newydd cyn ymuno â thîm ieuenctid Ffynnon Taf lle'r aeth ymlaen i chwarae i'r tîm cyntaf. Yna bu'n ysgrifennydd gemau ac yn gadeirydd y clwb, ac mae bellach yn aelod oes ohono. Bu'n chwarae hefyd i dimau Beddau a Rhiwbeina.

Daeth yn un o ddyfarnwyr URC yn 1980 ac aeth yn ei flaen i ddyfarnu ar lefel uchel cyn ymddeol yn 1999, gan ddod yn gynghorydd/hyfforddwr dyfarnwyr yn ddiweddarach. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu hefyd yn swyddog penodi dyfarnwyr ar gyfer Caerdydd a'r Cylch. Yn fwy diweddar, mae wedi bod yn Gomisiynydd Gwysio mewn gemau yng nghystadlaethau'r PRO12 a Chwpan Ewrop ac mewn gemau rhyngwladol.

Mae wedi ymddeol erbyn hyn ond arferai fod yn hunangyflogedig ac yn wneuthurwr dodrefn pwrpasol, a bu'n uwch-ymgynghorydd dylunio i gwmni cenedlaethol.
© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM