Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
No ALT tag specified
Robert Butcher

Robert Butcher

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth C

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2015.

Mae wedi bod yn driw i Glwb Rygbi Bargod gydol ei oes, ers i'w gysylltiad â'r clwb ddechrau pan adawodd yr ysgol ddiwedd yr 1960au, a derbyniodd aelodaeth oes o'r clwb yn ddiweddar. Bu'n gapten y clwb am bum mlynedd yn olynol rhwng canol a diwedd yr 1970au.

Pan ddaeth ei yrfa fel chwaraewr i ben, ymunodd â phwyllgor y clwb. Mae wedi rhoi gwasanaeth di-dor i Glwb Bargod sy'n agos iawn at ei galon, ac yn 2015 cwblhaodd ei 20fed flwyddyn fel ysgrifennydd anrhydeddus y clwb
Ar ôl gadael y coleg, cafodd swydd athro yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a mwynhaodd yrfa ym maes addysg nes iddo ymddeol yn ddiweddar.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM