Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Martyn Phillips
Martyn Phillips

Martyn Phillips

Cyfarwyddwr gweithredol

Prif Weithredwr y Gr?p

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2015.

Mae'n aelod o Gyngor y Chwe Gwlad ac yn un o gyfarwyddwyr British Lions Designated Activity Company a Celtic Rugby Designated Activity Company.

Arferai fod yn Brif Weithredwr B&Q ac yn un o gyfarwyddwyr anweithredol Hydrogen Group plc.

Yn 2013 dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus iddo gan Brifysgol Solent Southampton am ei wasanaeth i fyd busnes. Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Abergwaun ac yn Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd cyn symud ymlaen i astudio yng Ngholeg Oxford Brookes a Choleg Templeton, Rhydychen.

Tra oedd yn yr ysgol enillodd gapiau rhyngwladol ar lefel y tîm dan 15, ac roedd yn aelod o garfan tîm dan 18 Ysgolion Cymru.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM