Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Bryn Parker
Bryn Parker

Bryn Parker

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth A

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2016.

Yn ystod gyrfa gynhyrchiol fel chwaraewr bu'n chwarae i Flaenafon, Pont-y-p?l, Tal-y-waun, Garndiffaith a Chroesyceiliog. Mae hefyd wedi bod yn rheoli ac yn hyfforddi Blaenafon, Tal-y-waun, Garndiffaith a Chroesyceiliog.

Mae wedi bod yn ysgrifennydd anrhydeddus Clwb Rygbi Cwmbrân ers 2006 ac yn rheolwr tîm Sir Fynwy ers 2004.

Mae Bryn yn gweithio fel mentor/cydlynydd ieuenctid i blant ag awtistiaeth mewn ysgol leol, a chyn hynny roedd yn uwch-weithredwr prosesau technegol ac yn swyddog hyfforddiant. Mae hefyd wedi bod yn fentor/cydlynydd plant ar gyfer Plant mewn Angen.

Bu'n gynghorydd cymuned dros y pum mlynedd diwethaf, a chafodd ei benodi'n gadeirydd Cyngor Cymuned Pont-y-p?l yn 2016.
© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM