Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Alan Jones
Alan Jones

Alan Jones

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth D

Ymunodd Ymunodd â'r Bwrdd yn 2003.

Mae wedi bod yn driw i Glwb Rygbi Bryn-coch lle bu hefyd yn gapten, a bu'n gadeirydd y clwb am 10 mlynedd. Mae'n aelod oes o'r clwb erbyn hyn ac yn ysgrifennydd y clwb ers 25 mlynedd.

Mae ganddo radd mewn Gwyddorau Mathemategol o Brifysgol Birmingham, ac ar ôl graddio daliodd amryw swyddi rheoli a swyddi technegol ym maes TG gyda Nwy Cymru, BP a BT.

Ers ymddeol, mae wedi bod yn gwirfoddoli gyda'r elusen Age Concern drwy helpu pobl h?n i ddysgu sgiliau TG.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM