Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
No ALT tag specified
Brian Fowler

Brian Fowler

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth F

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2002.

Bu'n chwarae rygbi i Goleg Sant Luc Caerwysg, Llanelli, Rhydaman, Brynaman a Th?-croes. Yn ddiweddarach, bu'n ysgrifennydd Clwb Rygbi Rhydaman am 23 o flynyddoedd ac mae'n aelod oes o'r clwb.

Yn 2016 dyfarnwyd aelodaeth oes iddo o Undeb Rygbi Gorllewin Cymru yn dilyn 21 mlynedd o wasanaeth ar Bwyllgor Rheoli'r Undeb hwnnw, a oedd yn cynnwys 15 mlynedd fel Is-gadeirydd.

Mae wedi ymddeol erbyn hyn, ond bu'n swyddog llywodraeth leol gyda Chyngor Sir Caerfyrddin ar ôl gweithio'n flaenorol i'r Bwrdd Glo Cenedlaethol.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM