Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Board meeting
Chris Morgan

Chris Morgan

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth D

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2014.

Bu'n chwarae rygbi i dimau Glyncorrwg, Ton-mawr a'r Môr-filwyr Brenhinol cyn symud i faes hyfforddi, lle mae ei gefndir yn ymwneud yn bennaf â chryfder a chyflyru. Bu'n gweithio yn y maes hwnnw ar lefel yr Uwch-gynghrair gydag Abertawe ac Aberafan, treuliodd dair blynedd ar lefel ranbarthol gyda charfan h?n y Gweilch, a chwaraeodd ran bwysig yn nhrefn reoli a hyfforddi Tîm Rygbi Byddar Cymru a enillodd Gwpan y Byd yn Seland Newydd yn 2002.

Bu'n uwch-swyddog heb gomisiwn gyda'r Môr-filwyr Brenhinol am 18 mlynedd, ac mae wedi dal swyddi uchel yn ystod ei yrfa ddisglair. Erbyn hyn, mae'n rhedeg ei gampfa a'i ganolfan ffitrwydd ei hun.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM