Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
No ALT tag specified
David Young

Dave Young

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth B

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2014.

Bu'n chwarae i dîm ieuenctid a thîm h?n Ystum Taf, ac ar ôl dioddef anaf ymunodd â'r pwyllgor a daeth yn ysgrifennydd rygbi. Cafodd aelodaeth oes ar ôl 23 o flynyddoedd o wasanaeth. Arferai fod yn ddewiswr, yn is-gadeirydd ac yn ysgrifennydd cystadlaethau Rhanbarth y Dwyrain.

Mae'n beiriannwr trydanol siartredig sydd wedi ymddeol, ac arferai fod yn rheolwr dylunio ac adeiladu i Gyngor Caerdydd.


© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM