Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Gareth Davies
Gareth Davies

Gareth Davies

Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymtru Cyfyngedig
Cadieirydd Stadiwm y Mileniwm cyf

Ymunodd â'r Bwrdd ar 19 Hydref 2014 fel cynrychiolydd cenedlaethol, a chafodd ei ethol yn Gadeirydd ar 21 Hydref yn yr un flwyddyn.

Mae hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Stadiwm y Mileniwm plc, yn aelod o Gyngor World Rugby, Pwyllgor Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, pwyllgor y Llewod a phwyllgor EPCR. Mae hefyd yn cadeirio'r Panel Penodiadau a Thaliadau ac mae'n aelod o'r Pwyllgor Cyllid.

Bu'n faswr rhyngwladol a theithiodd gyda'r Llewod yn 1980, enillodd 21 o gapiau dros ei wlad a bu'n gapten ar Gymru bum gwaith. Mae wedi dal swyddi gweithredol uwch gyda Dreigiau Casnewydd Gwent, CBI Wales, BBC Wales, Caerdydd, S4C, Cyngor Chwaraeon Cymru, y Post Brenhinol ac Awdurdod Datblygu Cymru - lle bu'n arwain swyddfa Sydney, Awstralia - a bu'n Ddeon Cyfadran Carnegie ym Mhrifysgol Fetropolitan Leeds.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM