Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Geraint Edwards
Geraint Edwards

Geraint Edwards

Cynrychiolydd Rhanbarth, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedigc

Rhabarth E

Cyfarwyddwr Bwrdd a benodwyd gan URC, Bwrdd Stadiwm y Mileniwm plc

Ymunodd â'r Bwrdd yn 1993.

Mae'n aelod oes o Glwb Rygbi Dynfant ar ôl bod yn aelod o'r clwb am 55 mlynedd. Bu'n chwarae i dîm ieuenctid a thîm h?n y clwb am 18 tymor cyn cyflawni swydd yr ysgrifennydd gemau am 25 mlynedd a swydd y cadeirydd am 10 mlynedd.

Arferai fod yn wneuthurwr offer gyda Ford ac ICI ac roedd yn rhan o dîm rheoli cynhyrchu British Leyland am dros 25 mlynedd. Mae wedi ymddeol erbyn hyn.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM