Gwefan Swyddogol yr URC
Strwythur URC
Gordon Eynon arriving at the 2015 AGM
Gordon Eynon

Gordon Eynon

Cynrychiolydd Rhanbarthol, Bwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig

Rhabarth H

Ymunodd â'r Bwrdd yn 2011.

Bu'n chwarae rygbi i dimau h?n Hendy-gwyn, Gwernyfed, Sir Frycheiniog, Cwins Caerfyrddin a Chrymych.

Bu'n brif hyfforddwr Clwb Rygbi Crymych am dair blynedd cyn dod yn ysgrifennydd y clwb yn 1989. Mae'n cyflawni'r swydd honno hyd heddiw ac mae'n aelod oes o'r clwb. Bu'n aelod o bwyllgor Rhanbarth H ers 1995 ac roedd yn gadeirydd y rhanbarth rhwng 2009 a 2011. Mae wedi bod yn cynrychioli URC yn Rugby Europe ers 2014, ac yn ddiweddar cafodd ei benodi'n aelod o Gomisiwn Rygbi Saith Bob Ochr y corff hwnnw.

Arferai fod yn bennaeth ysgol, ac ar hyn o bryd mae'n rhedeg fferm yn Sir Benfro.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM